Erbjudande Forskare
Licensbanken.se är ett effektivt och snabbt sätt att exponera nyttiggörandet av din forskning för rätt målgrupper i näringsliv, offentlig sektor och i forskarkollegiet
Licensbanken ger dig som har en validerad affärsidé:
  • Matchning av din idé med licenstagare
  • Ökad forskningsrelevans genom samverkan
  • Förbättrade möjligheter till forskningsfinansiering
  • Ett stärkt CV
  • Bli en del av en nationell community
Genom:
  • Att din licensidé presenteras på licensbanken.se
  • Inbjudningar till ERFA-möten
  • Få del av inspirerande goda exempel

Tillbaka till samtliga erbjudanden