Erbjudande Lärosäten
Licensbanken.se är en etablerad, lättadministrerad och digitaliserad lösning för att åskådliggöra hur lärosätet bidrar till framgångsrikt nyttiggörande.
Lärosätet får:
  • En marknadsplats som förstärker deras varumärke
  • En fungerande tjänst baserad på många års samarbete mellan lärosätena i Fyrklövern
  • Ett mätbart samverkansverktyg
  • Tillgång till & utrymme för goda exempel
  • Möjlighet att enkelt följa upp publicerade case och case-relaterade nyheter
  • Delaktighet i den kontinuerliga utvecklingen av licensbanken.se
Genom:
  • Att använda licensbanken.se som skyltfönster och synliggöra det egna varumärket
  • Representation i Licensrådet
  • ERFA-möten
  • Rådgivning och support kring verifieringsarbete

Tillbaka till samtliga erbjudanden