Nyhet
16 november, 2015 - Uncategorized

Innovationskontoret Fyrklövern får toppbetyg i utvärdering

I Vinnovas första utvärdering av de svenska innovationskontoren får Fyrklövern högsta betyg. Några av framgångsfaktorerna som pekas ut är god förankring, stor bredd och stödet till studenterna.

Innovationskontoren, 12 till antalet, inrättades 2009 och har till uppgift att öka nyttiggörandet av forskning. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet samverkar om ett av dessa – Innovationskontoret Fyrklövern.
På Karlstads universitet är Fyrklövern-samarbetet som en integrerad del i Grants and Innovation Office (GIO).

I Vinnovas första utvärdering av de svenska innovationskontoren får Fyrklövern högsta betyg. Några av framgångsfaktorerna som pekas ut är god förankring, stor bredd och stödet till studenterna. Innovationskontoren, 12 till antalet, inrättades 2009 och har till uppgift att öka nyttiggörandet av forskning. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet samverkar om ett av dessa – Innovationskontoret Fyrklövern.
På Karlstads universitet är Fyrklövern-samarbetet som en integrerad del i Grants and Innovation Office (GIO).

Vinnova har på uppdrag av Utbildningsdepartementet genomfört en utvärdering av innovationskontorens prestationer. Denna utvärdering ligger sedan delvis till grund för hur Utbildningsdepartementet fördelar medel till innovationskontoren fr om 2016.

Innovationskontoret Fyrklövern får högsta betyg i 2015 års utvärdering. Bland annat har Fyrklövern presterat mycket bra givet sina förutsättningar med verksamheten uppdelad på fyra universitet med geografisk spridning, relativt lite forskningsmedel och erhållna medel till innovationskontoret.

Stark förankring en nyckel
– Det är glädjande att vårt arbete ger avtryck, säger Håkan Spjuth, chef för Grants and Innovation Office vid Karlstads universitet. Som vi ser det har Fyrklövern tre styrkor. Det är lätt hänt att innovationer bara handlar om teknik och ingenjörskonst. Vi har från början stöttat forskare och idéer från alla ämnesområden, även humaniora och samhällsvetenskap. En annan styrka är att vi involverar studenterna i innovationsprocessen, och vi har från början stöttat entreprenöriella studenter, i Karlstad tillsammans med Drivhuset. Sist men inte minst har vi en stark förankring i våra lärosätens ledningar, vilket har varit lite av en nyckel för oss. Det uppmärksammas också i utvärderingen.

Sedan 2010 har Fyrklövern utvärderat över 600 innovationer och idéer från forskare eller andra anställda. Karlstads universitet står för ca 180 av dessa, och av de 180 är det ca 50 innovationer som fått immaterialrättsligt skydd i någon form. Drygt 30 företag har under dessa år startats grundade på forskning vid Karlstads universitet.

När det gäller studenter och deras idéer är siffrorna än högre, ungefär 3000 idéer har utvärderats inom Fyrklövern sedan 2010, varav ungefär 1100 gått vidare i någon form.

Mervärde att nyttiggöra idéer i samhället
– Dessa siffror är övertygande men ändå inte det som är det viktigaste. Det stora mervärdet är att kunna bidra till att alla idéer kan nyttiggöras i samhället och bidra till att de kan vidareutveckla universitetets forsknings- och utbildningsverksamhet, säger Håkan Spjuth. Många av de projekt som fått finansiering via exempelvis Horizon 2020 bygger ju på tidigare erfarenheter och resultat, och där har Grants and Innovation Office funnits med som stöd i flertalet av ansökningsprocesserna.

– Detta var ett oerhört glädjande besked säger rektor Åsa Bergenheim. Dels visar det återigen styrkan med de fyra unga lärosätenas samarbete, dels är det ett kvitto på att det stöd som ges till forskare och studenter är på högsta nivå.