Archive

bar

asdas

IK Fyrklöverns verifieringsprocess

  Nedan följer några exempel på case som fått stöd via IK Fyrklöverns verifieringsråd! 1. Zimify Zimify kommer ur en idé från några studenter på Karlstads universitet som ville hitta nya digitala sätt att hitta kompisar när man är ny student. Idéen blev en app som de utvecklade och… Read More

Flinkit – En digitaliserad handuppräckning

Flinkit gör det möjligt för elever att få förklaringar på sina frågor i skolarbetet utan fysisk närvaro av undervisare. Via Flinkits app har elever alltid möjligheten att räcka upp handen digitalt och få hjälp oavsett geografisk position eller tid på dygnet. Flinkit startades med en vision att inga elever ska avsluta dagen… Read More

MAT I LÄRANDE

Skolmåltiden – suverän för lärande!   Sverige är en av få länder som erbjuder alla elever i grund- och gymnasieskolan gratis och näringsriktig lunch. Skolmåltiden är också en unik resurs för lärande. Genom att använda skolrestaurangen och köket som ”klassrum” kombineras teori och praktik vilket befäster kunskaper i olika ämnen. Read More

CRE8® – En tävling i kreativitet

CRE8® är en fartfylld metod för kreativ problemlösning i tävlingsform. Tre till fyra multidisciplinära studentteam prövar sin problemlösningsförmåga mot varandra och pitchar sin lösning för en jury. Uppdraget är skarpt och inhämtas från forskare, företag eller offentlig sektor. Syftet är att träna studenterna att lösa verkliga problem och samarbeta i… Read More

Body percussion – kommunikation genom rytmer

Klyftorna växer i Sverige där allt fler upplever en känsla av utanförskap. I storstädernas ytterområden och även på landsbygden skapas ofta parallella världar där människor inte har möjlighet att få ta del av det som samhället erbjuder i stort, inte minst gällande kultur och musik. Idag efterfrågas metoder, inte minst… Read More

PoP- Effektiv verksamhetsutveckling med rätt fokus & reflektion

ProcessOrientering i Praktiken (PoP) fokuserar på utmaningen med verksamhetsutveckling inom organisationer. Verksamhetsutveckling tar tid och förbrukar resurser, framförallt i form av ledningens planering, koordinering och medarbetarnas engagemang. Möjligheter med att använda metoder för verksamhetsutveckling beskrivs ofta av yrkesverksamma med orden standardisering, kunskapssäkring och tidsbesparing, men hur får vi till det i praktiken? Insatser… Read More

Östersundsstudien – forskningsbaserad viktminskning

Tappa 10 kg på 4 dagar, behåll vikten och få ett hälsosamt liv. Det vill väl alla? Östersundsstudien är en vetenskaplig metod som kan hjälpa män att gå ner i vikt. Forskning vid Nationellt vintersportcentrum (NVC) har genomfört studien som handlar om att ta reda på vad som händer i kroppen när… Read More

Kulturanalys – bättre kvalitet i skolan med ny metodik

Kulturanalys, som metod för skolutveckling, utgår från att en skolas utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i den ”jordmån” – de kulturer – som är närvarande i vardagsarbetet. Elever och personal på skolan gör en öppen självvärdering genom att skriva brev utifrån en allmänt formulerad grundfråga som exempelvis Hur är det att… Read More