Licens
Data & IT, Pedagogik

AvBIT- Avatarbaserad Intervjuträning

Webbaserad utbildningsplattform för svåra barnsamtal genom unik avatarbaserad intervjuträning. Plattformen lanserades i september 2017.
Nu pågår uppdatering av plattformen till en serverbaserad lösning med lansering september 2018 som medför ökad kapacitet, flexibilitet samt på sikt ytterligare analysfunktioner.”

Erbjudandet

En webbaserad utbildning för träning av svåra barnsamtal. Det unika i systemet är att vi kan genomföra unika och anpassade utbildningar för yrkesgrupper på som exempelvis socialsekreterare, lärare, fritidspedagoger, kuratorer och skolsköterskor. ”Barnet” eller avataren som man får prata med i övningsmomenten på AvBIT´s distansutbildning är inte animerad utan  ett barn som blivit sminkat till att bli icke-identifierbart. Barnavataren styrs av en erfaren instruktör, t.ex. en barnutredare och/eller psykolog vars röst förändras till en barnröst i realtid under träningssamtalet.        

Huvudsaklig nytta

Yrkesgrupper som möter barn ökar påtagligt sin förmåga att hantera känsliga samtal med barn. Detta gynnar då både barnet som ges möjligheter att få sin röst hörd men även den vuxna personen som blir tryggare i sin yrkesroll då den ställs inför dessa situationer och t.ex. då vågar ställa de inledande relevanta frågorna på ett korrekt sätt.

Användningsområde

Det finns idag en rädsla hos professionella i flera yrkesgrupper att hantera situationer där barn utsatts för traumatiska händelser. För att vara förberedd krävs praktisk träning av samtal för att agera rättssäkert i samtal med barn. Utbildningen kan användas av alla yrkesgrupper som i sin yrkesroll möter barn och då har att hantera känsliga samtal med barn.   Läs mer om AvBIT på AvBIT Labs hemsida här.
ansiktsuttryck, Avatar, barnintervju, barnsamtal, distansutbildning, förhör, ickeverbal kommunikation, Linné, Linnéuniversitet, realistisk, samtal