Licens
Vård & Omsorg

Dans för Hälsa – dans för att stärka psykisk hälsa hos ungdomar

Ungdomars psykiska ohälsa har ökat markant de senaste decennierna och är idag ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär förekommer dubbelt så ofta bland flickor och som bland pojkar. Dessutom konsumerar tonårstjejer mer smärtlindrande medicin än tonårskillar samt upplever oftare känslor av stress och misslyckande. En del av förklaringen anses vara att de upplever höga krav på sig själva. Det finns en stark efterfrågan på nytänkande insatser och behandlingsalternativ som stärker psykisk hälsa utan medicinering efterfrågas.

Forskning visar att dans kan stärka hälsa, minska stress-relaterade symtom och öka självtillit hos tonårstjejer förutsatt att miljön är kravlös och socialt stödjande. ’Dans för Hälsa’ är en evidensbaserad metod som på så sätt kompletterar elevhälsan och redan används i flertal orter runtom i Sverige. Läs mer på www.dansforhalsa.se

Erbjudandet

Utbildning i metod, teori och pedagogik kring kravlös dans för att minska psykisk ohälsa hos ungdomar, främst tjejer 13-18 år. Metoden baseras på vetenskaplig studie från Örebro universitet och Region Örebro län; ”Dansprojektet”.  

Huvudsaklig nytta

Minskade stressymptom. Bättre psykisk hälsa. Ökad självtillit.

Användningsområde

Huvudsakligen i grupp med tonårstjejer med stress-relaterad psykisk ohälsa.          
dans, Örebro, Örebro universitet, psykisk ohälsa, ungdomar