Licens
Arbetsledning

ESTER- Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer

ESTER står för Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer. ESTER är ett bedömningssystem, ett verktyg för den professionelle, med datorstöd, som innefattar både ett screeningsystem (ESTER-screening) och ett fördjupat strukturerat bedömningsinstrument (ESTER-bedömning). ESTER-systemet möjliggör uppföljning av forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer bland unga med eller i riskzonen för normbrytande beteende. ESTER syftar till att vara ett bedömningssystem för de som i sin profession har till uppgift att bedöma, besluta om, och sätta in insatser till dessa barn och deras familjer, samt att följa upp risker, skydd och insatser.
Läs mer här

Erbjudandet

Grundutbildning, handledarutbildning och fortbildning ges i metoden och dess användning. Användarstöd ges kontinuerligt. Till ESTER finns ett datorstöd till vilket man som användare köper en licens med en licenskostnad per år och användare.

Huvudsaklig nytta

Några av de saker som ESTER-systemet syftar till att bidra med:
  1.  Vara ett konkret sätt för olika verksamheter (t.ex. polis, socialtjänst, förskola/skola, barn- och ungdomspsykiatri, etc) att effektivare samverka med varandra kring unga med eller i riskzon för normbrytande/kriminellt beteende.
  2.  Göra risk-behovsbedömningar/utredningar mer samstämmiga / minska godtycklighet; dvs. olika bedömare/utredare ska komma fram till liknande bedömningar.
  3. Göra insatser mer effektiva genom att uppmärksamma de specifika risk- och skyddsfaktorerna som den unge och hans/hennes familj besitter.
  4. Göra att upprepade bedömningar (t.ex. före och efter insatser) blir rutin i praktik. ESTER-bedömning är speciellt utformat för upprepade bedömningar och datorstödet tydliggör förändringar över tid.

Användningsområde

ESTER är utvecklat för att kunna användas av samtliga olika verksamheter som arbetar med barn, 0-18 år (t.ex. MVC/BVC, förskola/skola, socialtjänst, BUP, Polis, institutioner, behandlingshem, etc) samt för att förbättra och effektivisera samarbetet mellan dessa verksamheter.
ESTER- Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer, Örebro, Örebro universitet