Licens
Arbetsledning

Få en välmående organisation!

Nu kan du genom en ny slags webbundersökning enkelt mäta din personals uppfattning om situationen på arbetsplatsen. En undersökning som även ger tips på förbättringar för att få en organisation som mår bättre och kan prestera mer.

Erbjudandet

Nu kan du genom en ny slags webbundersökning enkelt mäta din personals uppfattning om situationen på arbetsplatsen.  En undersökning som även ger tips på förbättringar för att få en organisation som mår bättre och kan prestera mer.

Huvudsaklig nytta

  1. Ger förslag på vad som kan göras för att förbättra hälsan hos din personal
  2. Ökar möjligheten att arbeta med en hållbar hälsa hos personalen
  3. Ökad lönsamhet för företaget
  4. Snabb och enkel process att samla in data

Användningsområde

Användingsområden Detta arbetssätt kan, med fördel, användas inom alla sorters av industrier och företag med minst 20 anställda.
Arbetsplats, kvalitet, Mittuniversitetet, organisation, Webbundersökning