Licens
Vård & Omsorg

Genotox Profile® – Biologiska analyser för bättre riskvärdering

BioImpakt AB har sitt ursprung från forskning i molekylärbiologisk diagnostik som bedrivs vid Centrum för Livsvetenskap vid Örebro universitet. Bolaget erbjuder analyser och en metodik som är framtagna och validerade genom forskning.  Nu lanseras Genotox Profile® som är ett testsystem som är en nyutvecklad analysteknik för att utföra avancerad miljödiagnostik.

Erbjudandet

BioImpakt AB har ensamrätt till varumärket Genotox Profile® för miljöanalyser och är intressebolag till Örebro Universitet Holding AB. Nu sökes via Licensbanken nya industriellpartner, finansiering och kunder i behov av biologiska analyser för bättre riskvärdering.

Huvudsaklig nytta

• Kan identifiera koppling mellan orsak och verkan • Snabb metod som spar resurser och tid • Laboratorie och fältbaserad

Användningsområde

Utredningar av biologiskt relevant risk genom platsspecifika och applikationsspecifika utredningar.
Biologiska analyser, Örebro, Örebro universitet