Licens
Övrig

MapCog Spectra©

Vår förmåga att kunna koncentrera oss är grundläggande för att vi skall kunna fungera i vardagen, i skola och på arbetet. Denna förmåga försämras när hjärnan påverkas på olika sätt, som t.ex. i sin utveckling eller när den drabbas av sjukdom. Inom sjukvården söker man idag efter enkla och kostnadseffektiva diagnosmetoder som i ett tidigt skede snabbt kan avgöra när hjärnan inte fungerar som den ska. Man söker också efter objektiva metoder som kan mäta effekten av olika läkemedel som idag används i syfte att förbättra hjärnans funktion hos drabbade patienter.

Erbjudandet

MapCog Science erbjuder skolor, kliniker och institutioner att teckna licensavtal för användning av verktygen i sin dagliga verksamhet.

Huvudsaklig nytta

Baserat på lång klinisk erfarenhet och omfattande vetenskaplig kunskap har grundarna till MapCog Science AB, professor Siegbert Warkentin och psykolog Catarina Eriksson utvecklat MapCog Spectra (MCS), en enkel och användarvänlig produkt som objektivt och med hög säkerhet kan upptäcka tidiga förändringar i koncentrationsförmågan. Produkten baseras på den senaste tidens hjärnforskning och är kliniskt prövad samt har visat sig vara effektiv som ett diagnosstöd. Dessutom används MCS vid utvärdering och monitorering vid medicinsk behandling av barn/ungdomar med koncentrations- och uppmärksamhetsstörning(ADHD). Mätresultaten är oberoende av kön, ålder, språk, utbildningsnivå och etnisk bakgrund. MCS laddas enkelt ned som en app på en läs/surfplatta (t.ex. iPad), av behörig och legitimerad personal, och patienten utför sedan själv testet. Resultatet översätts automatiskt till en text som visar hur koncentrationssvårigheterna har fragmenterat den information som en person med ADHD egentligen har uppfattat. Detta är en unik information som endast MCS kan ge idag. Visionen är att kunna erbjuda skolor, vårdgivare, patienter och anhöriga ett lättanvänt test för att följa exempelvis behandlingseffekt efter medicinering av patienter med diagnosticerad ADHD på ett lika naturligt sätt som diabetiker mäter blodsockernivån. Läkare och annan vårdpersonal använder det nedladdade diagnosstödet som går snabbt att genomföra och som ger objektiva mätdata. Patienter upplever ett enkelt och roligt test som genomförs snabbt (5 min) och med hög integritet och utan några kunskapskrav. Anhöriga kan följa förbättringen som följer av medicineringen på ett tydligt sätt. För samhället medför en tidig diagnos och en bra behandlingsuppföljning att en effektivare behandlingsinsats kan genomföras vilket sparar vårdkostnader. Målgrupperna för MCS applikationen är huvudsakligen skolor och specialistkliniker. Skolan har ett behov av att smidigt kunna få en uppfattning om en elev har en inlärningsbegränsning till följd av koncentrationssvårigheter, genom ett test som inte kräver en lång, komplicerad och dyr utredning. Inom målgruppen, specialistkliniker, är marknadspotentialen stor för MCS som diagnosstöd och behandling av ADHD-patienter. I Europa och USA finns cirka 4 miljoner patienter och antalet växer i takt med att även vuxna med ADHD identifieras. MapCog har i dagsläget ett LoI med en specialistklinik i Sverige. Metodiken och produktkonceptet är skyddade genom ett godkänt svenskt patent (2011) och två PCT-ansökningar, den första med prioritet från 2007 och den andra med prioritet från 2009. MCS applikationen är redo för lansering idag och MapCog Science AB:s marknadsstrategi är att huvudsakligen sälja applikationen via partners.

Användningsområde

Koncentration och uppmärksamhetssvårigheter.
ADHD, Linné, Linnéuniversitet