Licens
Vård & Omsorg

RAPP (Recovery Assessment by Phone Points)

Rapp tillhandahåller en forskningsbaserad IT-lösning som uppfyller vårdens behov av systematisk uppföljning av postoperativ vård, primärt dagkirurgiska ingrepp. Innovationen består av en digital innovation för självmonitorering av den postoperativa återhämtningen efter dagkirurgi. RAPP sänker kostnaderna för efterbehandling av anestesi och möjliggör för vårdtagare att själva öka sin säkerhet och må bättre efter genomgången operation.

Må bättre! Tidigare hemresa! Minska riskerna!

Läs mer på RAPP AB:s hemsida här.

Erbjudandet

RAPP är under varumärkesskydd och idén förvaltas av Örebro Universitet Holding AB. RAPP är framtagen av forskare vid Örebro universitet. Nu söker projektet industriellpartner, finansiering och kunder inom vårdsektorn.    

Huvudsaklig nytta

• Ökad trygghet • Förbättrad uppföljning • Spar resurser och tid • Förenklar kontakten med vården

Användningsområde

Denna applikation vänder sig till patienter som genomgått en operation.  
APP, Applikation, dagkirurgi, operation, Örebro, Örebro universitet