Licens
Övrig

Simultanex – utrustning för simultan dialogtolkning

Vinnare i Kronobergs län av SKAPA Utvecklingsstipendium 2014! Öka effektiviteten genom att simultantolka dialoger i olika situationer. Med Simultanex halveras tiden för en tolkad dialog.

•Isolera bort det akustiska ljudet i rummet med headset
•Låt tolken direkt/simultant översätta till den andra personen
•Allt ljud i samtalet går via headset och mikrofon
•Parterna hör endast det tal som tekniken styr till headsetet
•Parterna kan använda sig av kroppsspråket eftersom att översättningen kommer direkt till den andra personen
•Tid sparas i samtalen samtidigt som samtalskvalitén ökar
•Tolken kopplas upp via webplattform med ljud och bild och kan därmed både se och höra parterna som ska tolkas

Erbjudandet

Simultanex söker kunder till systemet som består av hörlurar och mikrofoner som finns på marknaden, samt en egenutvecklad centralenhet. Den slår automatiskt om ljudet beroende på vem som pratar och skickar det via tolken åt rätt håll.      

Huvudsaklig nytta

Tolkning av samtal, ökad effektivitet och kvalitet i samtalen. Halverad tid för tolkningssamtalet

Användningsområde

Alla funktioner som genomför utredande samtal då tolk används
Linné, Linnéuniversitet, simultantolkning, tolkning