Archive

bar

asdas

IK Fyrklöverns verifieringsprocess

  Nedan följer några exempel på case som fått stöd via IK Fyrklöverns verifieringsråd! 1. Zimify Zimify kommer ur en idé från några studenter på Karlstads universitet som ville hitta nya digitala sätt att hitta kompisar när man är ny student. Idéen blev en app som de utvecklade och… Read More

Flinkit – En digitaliserad handuppräckning

Flinkit gör det möjligt för elever att få förklaringar på sina frågor i skolarbetet utan fysisk närvaro av undervisare. Via Flinkits app har elever alltid möjligheten att räcka upp handen digitalt och få hjälp oavsett geografisk position eller tid på dygnet. Flinkit startades med en vision att inga elever ska avsluta dagen… Read More

MAT I LÄRANDE

Skolmåltiden – suverän för lärande!   Sverige är en av få länder som erbjuder alla elever i grund- och gymnasieskolan gratis och näringsriktig lunch. Skolmåltiden är också en unik resurs för lärande. Genom att använda skolrestaurangen och köket som ”klassrum” kombineras teori och praktik vilket befäster kunskaper i olika ämnen. Read More

CRE8® – En tävling i kreativitet

CRE8® är en fartfylld metod för kreativ problemlösning i tävlingsform. Tre till fyra multidisciplinära studentteam prövar sin problemlösningsförmåga mot varandra och pitchar sin lösning för en jury. Uppdraget är skarpt och inhämtas från forskare, företag eller offentlig sektor. Syftet är att träna studenterna att lösa verkliga problem och samarbeta i… Read More

Body percussion – kommunikation genom rytmer

Klyftorna växer i Sverige där allt fler upplever en känsla av utanförskap. I storstädernas ytterområden och även på landsbygden skapas ofta parallella världar där människor inte har möjlighet att få ta del av det som samhället erbjuder i stort, inte minst gällande kultur och musik. Idag efterfrågas metoder, inte minst… Read More

Östersundsstudien – forskningsbaserad viktminskning

Tappa 10 kg på 4 dagar, behåll vikten och få ett hälsosamt liv. Det vill väl alla? Östersundsstudien är en vetenskaplig metod som kan hjälpa män att gå ner i vikt. Forskning vid Nationellt vintersportcentrum (NVC) har genomfört studien som handlar om att ta reda på vad som händer i kroppen när… Read More

Kardanknut för större vinkel mellan axlarna

En enkel, billig, lätt tillverkad och patenterad kardankoppling som kan överföra rörelse och kraft mellan två roterande axlar som kan ha ca 90 grader mellan. Idén löser ett problem som begränsar användandet av många befintliga mobila och elektriska maskiner som kräver större kontaktvinkel mellan två roterande axlar samt: Överför krafter… Read More

AvBIT- Avatarbaserad Intervjuträning

Webbaserad utbildningsplattform för svåra barnsamtal genom unik avatarbaserad intervjuträning. Plattformen lanserades i september 2017. Nu pågår uppdatering av plattformen till en serverbaserad lösning med lansering september 2018 som medför ökad kapacitet, flexibilitet samt på sikt ytterligare analysfunktioner.”… Read More

Hyperkänslig detektion med färgade molekylaggregat

Sven och Alf som startat Actosense Biotech AB har sin bakgrund inombionanoteknologi och farmakologi.De har genom sin forskning funnit en enkel, snabb och känslig metod fördetektion av kemiska ämnen och mikro-organismer. Metodiken är framtagen ochvaliderad inom den forskning som bedrivits vid Linnéuniversitetet. Metoden bygger på aggregering av långsträckta proteintrådar,… Read More

Genotox Profile® – Biologiska analyser för bättre riskvärdering

BioImpakt AB har sitt ursprung från forskning i molekylärbiologisk diagnostik som bedrivs vid Centrum för Livsvetenskap vid Örebro universitet. Bolaget erbjuder analyser och en metodik som är framtagna och validerade genom forskning.  Nu lanseras Genotox Profile® som är ett testsystem som är en nyutvecklad analysteknik för att utföra avancerad miljödiagnostik. Read More