Nyhet
12 oktober, 2016 - Uncategorized

SMDP för innovativa upphandlingar

Metoden SMDP (Structured MultiDisciplinary Process) kan kort beskrivas som en väl strukturerad processmetod som inkluderar alla aspekter av speciellt distribuerat samarbete, men där verktyg och metoder lämpar sig lika bra om man sitter på samma plats. Det har en gedigen praktik och forskarbakgrund och tar ett helhetsgrepp på hur människor bäst samarbetar, med hjälp av moderna distribuerade verktyg.

Metoden kan kort beskrivas som en väl strukturerad processmetod som inkluderar alla aspekter av speciellt distribuerat samarbete, men där verktyg och metoder lämpar sig lika bra om man sitter på samma plats. Det har en gedigen praktik och forskarbakgrund och tar ett helhetsgrepp på hur människor bäst samarbetar, med hjälp av moderna distribuerade verktyg.

Mittuniversitet har under 15 år, i samarbete med forskningsstiftelsen TISP och NTNU (Norges Tekniska Universitet) i Trondheim, utvecklat verktyg och metoder för bättre distribuerat samarbete (betecknat SMDP – Strukturerad Multidisciplinär Process). Vi har i olika forskning/utvecklingsprojekt vidareutvecklat den processmetod CCD (ConCurrent Design) som utvecklades vid NASA och sedan skapat möjlighet att anpassa den utifrån olika tillämpningar/branscher. Metoden är en generell samarbetsmodell som inkluderar både verktyg, processtyrning samt hur vi väljer vilken kompetens som behöver engageras i processen.

För att gynna de verkligt innovativa upphandlingsprocesserna krävs ett utökat och formaliserat samarbete mellan beställare och leverantörer, samt bra metoder och verktyg för att höja kvaliteten på upphandlingarna. Allt detta stöds av SMDP.