Licens
Kultur & Media, Pedagogik, Vård & Omsorg

Body percussion – kommunikation genom rytmer

Klyftorna växer i Sverige där allt fler upplever en känsla av utanförskap. I storstädernas ytterområden och även på landsbygden skapas ofta parallella världar där människor inte har möjlighet att få ta del av det som samhället erbjuder i stort, inte minst gällande kultur och musik. Idag efterfrågas metoder, inte minst bland förskole- och gundskolepersonal, där unga kan få hjälp att integreras tillsammans och få en större gemenskap med andra, samt för äldre personer, som ofta är ensamma och utan tillgång till fysisk aktivitet.

Efter mångårigt samarbete med Instituto Batucar, body percussion institut, beläget i en förort till Brasília, Brasilien, finns nu institutets metod och tillhörande filosofi för spridning här i Sverige. Genom den kreativa och glädjefyllda aktiviteten body percussion med skapande av klappar, stampar, knäppande och ljudande i rörelse, skapas en fördjupad känsla av närvaro, gemenskap och samhörighet hos deltagarna.
Aktiviteterna utförs i en inkluderande och tillåtande miljö där varken språk, ålder, kön eller eventuella funktionshinder spelar någon roll. Målet är att gemensamt skapa musik och rytmer som kroppen själv kan skapa – utan ”fel” och ”rätt”. Barn och ungdomsgrupper, vuxna, äldre och till och med bebisar får via ordlös kommunikation ta del av och utforska musik genom improvisation – för en förhöjd gemenskap. Personal inom utbildningsväsende ges möjlighet att lära sig metoden via ett konkret upplägg för användning inom olika skolformer.
Kompetensutveckling via body percussion workshops har mycket framgångsrikt genomförts bl a i Motala, Lidingö och Örebro.

Erbjudandet

Återkommande årliga workshops, inkluderande seminarier och konserter med Batucadeiros, body percussion lärare. Det finns också möjlighet att på plats i Brasilien få intensivutbildning i metoden.

Huvudsaklig nytta

Integration och inkludering för ökad gemenskap och känsla av tillhörighet, oavsett social bakgrund och så kallad musikalisk nivå. Stärker självkänsla, fördjupar kroppsuppfattning och koordination i en tillåtande miljö där kroppen används som musikaliskt instrument.

Användningsområde

Som glädjefull aktivitet i grupp för alla åldrar, gärna generationsövergripande, med fördel för personer som upplever utanförskap och önskar en social samvaro. Endast en tom golvyta behövs!      
Brasilien, dans, Integration, kommunikation, music, Örebro, Örebro universitet, rytmer