Erbjudande

Innovationskontoret Fyrklövern stödjer och bidrar till utveckling av forskningsresultat som kan användas i samhället. Nu vill vi växa och bjuder in fler lärosäten och andra forskningsinstitut att bli del av Licensbanken.se
Målet är att bli hela Sveriges licensbank – en självklar plats för den som annonserar eller söker nya idéer och innovationer.

Erbjudande Lärosäten
Erbjudande Forskare

 

Erbjudande Företag
Erbjudande Entreprenörer

 

Erbjudande Holdingbolag 
Erbjudande Investerare

 

Erbjudande Offentlig sektor (som licenstagare)
Erbjudande Offentlig sektor (som samarbetspartner)