Erbjudande Entreprenör
Licensbanken.se är ett unikt, etablerat digitalt skyltfönster som hjälper dig som entreprenör att lätt hitta och förstå marknadsverifierade innovativa idéer från universitet som kan kommersialiseras.

 

Som entreprenör får du:
  • Ett effektivt sätt att tillgängliggöra dig nya, kvalificerade och riskminimerade affärsmöjligheter
  • Tillgång till kompetens och samarbetspartners
Genom:
  • Att besöka och nyttja Licensbanken.se
  • Att idéerna har gått igenom en kvalitetssäkrad verifieringsprocess
  • En ingång till forskare och forskningsmiljöer

Tillbaka till samtliga erbjudanden