Licens
Vård & Omsorg

Distime

Distime är ett hjälpmedel för att öka tidsperceptionsförmågan hos personer med grav hörselskada, synskada, dövblindhet och kognitiv funktionsnedsättning. Att få en uppfattning om abstrakta fenomen som tid är ett problem för många med dövblindhet som har även kognitiva funktionsnedsättningar. För andra målgrupper finns det tidshjälpmedel som konkretiserar tiden auditivt eller visuellt (timstock, kvartur, talande klockor osv). Personer med dövblindhet behöver få informationen taktilt. Det kan även vara viktigt att få uppleva att man närmar sig en tidpunkt successivt. Ett tidshjälpmedel bör också vara utvecklingsbart, för att kunna ge mer detaljerad information, i takt med att brukaren utvecklar sin tidsuppfattning. Distime är en mobilapp som gör att personer med nedsatt hörsel eller syn samt kognitiv funktionsnedsättning kan få en bättre känsla för tid. Distime förbereder personen för viktiga händelser i vardagen – till exempel att äta, gå till skolan eller gå och lägga sig. Bättre framförhållning och tidsuppfattning motverkar stress och ger större trygghet i vardagen. Händelser kan kommuniceras visuellt (linjer/ bilder/ video), auditivt (morse/pipljud/ ljudklipp) eller taktilt (vibrationer/ morse/ Braille). I takt med att användaren utvecklar sin tidsuppfattning, kan Distime ge allt mer detaljerad information. När Distime börjar användas kan assistenten, föräldern eller läraren lägga in nya aktiviteter i Distime. På sikt kan användare själv lägga in händelser i systemet.
Distime är framtagen av forskare vid Örebro universitet och forskare vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Erbjudandet

Distime söker samarbetspartner, finansiering och kunder.

Huvudsaklig nytta

• I god tid få information om planerade aktiviteter • Få bättre känsla för tid • Få bättre framförhållning och tidsuppfattning • Få minskad stress och större trygghet i vardagen • Ökad livskvalité

Användningsområde

I hemmet för enskilda personer med olika grader av kognitiv funktionsnedsättning. Eller för elever i en skola med samma eller olika schema som har olika grader av nedsatt hörsel/syn, blindhet eller dövblindhet.
funktionsnedsättning, Örebro, Örebro universitet, Örebro universitetssjukhus