Licens
Kultur & Media

Black Belt Songwriting – en serie e-böcker i konsten att göra musik

I en serie e-böcker om konsten att skriva låtar ges läsaren djup kunskap om musikteori men även om musikpsykologi, musikhistoria, textförfattande, konceptuellt skapande och kreativitet med mera. Ett flertal intervjuer ger olika perspektiv på ämnet.

Serien utnyttjar e-bokens många fördelar och innehåller såväl inbäddat material som interaktiva funktioner och länkar mot omvärlden samt strömmande musik.

Diagnostiska hållplatser, specialanpassad ordbok och videor gör materialet lämpligt för självstudier. Varje e-bok i serien är tänkt att täcka en termin och kan läsas från pärm till pärm eller ämnesvis.

Läs mer här

Erbjudandet

Köp av e-böcker

Huvudsaklig nytta

  1. Förankrar musikteori i praktisk tillämpning och ger ämnet karaktär av skapande och kreativitet.
  2. Tillgodoser ett ökande behov av interaktivt pedagogiskt innehåll för digitala plattformar. Underlättar arbetet för alla musiklärare; sparar tid och minskar stress.
  3. Hjälper studenten att omsätta teoretisk kunskap i praktiskt kunskap samt göra sig förtrogen med denna genom reflexion och interaktion – episteme, techne, frenesis.
  4. Materialet möjliggör fler studieformer än endast klassrumsdidaktik.

Användningsområde

Läromedlet riktar sig till elever/studenter vid gymnasium, folkhögskola samthögskola/universitet.
e-bok, låtskrivande, musikteori, Örebro, Örebro universitet, strömmande musik