Licens
Arbetsledning

App mot härskartekniker

Appen hjälper användaren att identifiera sju olika härskartekniker samt föreslår konstruktiva svar på dessa. Härskartekniker är tekniker som används för att utöva negativ makt över andra och är vanligt i arbetsmiljöer.

Erbjudandet

Utöver generell information om härskartekniker presenterar appen konkreta exempel på vardagssituationer av härskartekniker. Det här tillåter användare att öva 1) hur de ska svara konstruktivt på när någon använder härskartekniker mot dem, 2) hur de kan ingripa när någon använder härskartekniker gentemot en kollega, och 3) hur de kan känna igen, reflektera och transformera deras eget beteende på deras arbetsplats. Appen kan användas för att överblicka dåtida situationer, nutida situationer samt förbereda inför framtida situationer.

Huvudsaklig nytta

Den här appen gör de anställda mer medvetna om de små, dagliga interaktionerna som kan skapa maktstrukturer som riskerar att ha destruktiv inverkan på arbetsmiljön om de inte hanteras på rätt sätt. Att belysa härskartekniker är det första steget i att motverka dem. Genom konkreta exempel på vardagssituationer erbjuder appen förslag på hur härskartekniker kan bemötas, vilket kan omvandla ohälsosam dynamik som kan uppstå utan några onda avsikter. Appen bidrar till en bättre arbetsmiljö där de anställda uppmuntras till att skydda sin egen integritet, stötta kollegor och reflektera över sitt eget beteende. Det här ökar jämställdhet och välmående bland de anställda vilket är grundläggande för en hälsosamma arbetsförhållanden som ska generera kreativitet och produktivitet.

Användningsområde

Appen utvecklades för Mittuniversitetet och kan skräddarsys in i alla arbetsmiljöer, inklusive myndigheter, universitet, skolor, organisationer, idrottslag, idéburen sektor etc. Det är även ett bra verktyg i mentoraktiviteter så som livscoachning, terapi och rådgivning, Det är extra intressant för människor som arbetar med frågor inom jämställdhet och lika rättigheter.
APP, Härskartekniker, Mid Sweden University, Mittuniversitetet