Licens
Data & IT, Pedagogik

Flinkit – En digitaliserad handuppräckning

Flinkit gör det möjligt för elever att få förklaringar på sina frågor i skolarbetet utan fysisk närvaro av undervisare. Via Flinkits app har elever alltid möjligheten att räcka upp handen digitalt och få hjälp oavsett geografisk position eller tid på dygnet.

Flinkit startades med en vision att inga elever ska avsluta dagen med obesvarade frågor i skolarbetet. Alla elever i Sverige ska erbjudas samma möjlighet att nå sina mål oavsett skola, sociokulturell bakgrund eller bostadsort. Med ambitionen att komplettera svensk skola har vi genom att kombinera ny teknik med traditionell pedagogik byggt en plattform för att möta elevens behov.

Erbjudandet

När en eleven stöter på ett problem öppnar hen appen och tar ett kort på frågan. Bilden matchas med en undervisare som spelar in en videoförklaring via flinkits digitala whiteboard där både text och ljud spelas in. Videoförklaringen skickas till eleven som kan se den direkt i appen och videon sparas hos eleven. Alla elever har ett antal gratis bilder och efter de är slut betalar för varje bild. Varje månad fylls gratis bilder automatiskt på igen.   Appen finns att laddas ner på Appstore och Google Play 

Huvudsaklig nytta

Eleven behöver inte boka möte, behöver inte aktivt välja undervisare, behöver inte ta sig tillbaka till skolan och behöver inte heller vara beroende av föräldrars närvaro eller kunskap för att få den hjälp som hen behöver i skolarbetet utanför ordinarie skoltid. Alla elever får samma möjlighet till hjälp oavsett externa faktorer.

Användningsområde

Tjänsten kan användas av elever i grundskolan och gymnasium. Privat kan alla redan idag använda sig av flinkit som finns för android och IOS. Uppstår en fråga i matematiken kan elever enkelt ta en bild på frågan för att ta sig förbi problemet och utvecklas i skolarbetet
handuppräckning, Karlstad, Karlstads universitet, läxhjälp, privat, Skola, skolarbete, Videosamtal