Licens
Pedagogik

MAT I LÄRANDE

Skolmåltiden – suverän för lärande!

 

Sverige är en av få länder som erbjuder alla elever i grund- och gymnasieskolan gratis och näringsriktig lunch. Skolmåltiden är också en unik resurs för lärande. Genom att använda skolrestaurangen och köket som ”klassrum” kombineras teori och praktik vilket befäster kunskaper i olika ämnen. Det skapar engangemang och personliga förhållningssätt till miljö-, etik- och hållbarhetsfrågor.

Läs mer på Mat i lärandes hemsida här

Läs artikel ”Skolmatsalen som laborationssal” här

Erbjudandet

Mat i lärande ger en struktur för att konkret utveckla skolans arbete med skollunchen, och undersöka dess möjligheter på just din skola. Hur kan den bidra till skolutveckling, till förbättrade skolprestationer och lärande för hållbar utveckling?

Huvudsaklig nytta

Dagens matproduktion bidrar kraftfullt till de pågående klimatförändringarna och orsakar stor negativ påverkan på vår miljö. Men det behöver inte vara så. Vi kan välja att äta så att maten istället blir en viktigt del av lösningen på de stora globala miljöhot vi står inför. Vi har alla en relation till mat, så hur maten produceras berör alla. Därför är den en bra utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling.

Användningsområde

Läroplanen innehåller tydliga mål om lärande för hållbar utveckling i alla ämnen. Genom att arbeta med skolmaten som utgångspunkt kan man arbeta konkret med detta komplexa område och man kan också öka måluppfyllelsen i alla skolans ämnen, man kan öva språk genom att skriva recept, matte genom att räkna på svinn, NO genom att följa matens väg från kolatomer och solljus tillbaka igen, SO genom att följa en banan till ett barn i ett bananplantage, bild genom att rita en egen tallriksmodell och mycket mer. Man kan dessutom arbeta tematiskt och skapa synergier som underlättar arbetet.
Hållbarhet, kost, Örebro universitet, ORU, pedagogik, Skola, skolmåltid, Social Impact Lab