Licens
Hälso- och sjukvård, Kropps- & Skönhetsvård, Övrig

Östersundsstudien – forskningsbaserad viktminskning

Tappa 10 kg på 4 dagar, behåll vikten och få ett hälsosamt liv. Det vill väl alla?
Östersundsstudien är en vetenskaplig metod som kan hjälpa män att gå ner i vikt. Forskning vid Nationellt vintersportcentrum (NVC) har genomfört studien som handlar om att ta reda på vad som händer i kroppen när vi tränar samtidigt som vi fastar. I grunden för denna forskning ligger även incitament för att hitta metoder för att hjälpa diabetiker och överviktiga. Genom noggranna uppföljningar har det påvisats att detta var ett framgångsrikt koncept för att både gå ner i vikt och att sedan hålla den. Mittuniversitetet har tillsammans med Peak Innovation därefter tagit fram en manual som bygger på Östersundsstudien. Manualen syftar till att beskriva och hjälpa andra förstå hur det på ett bra, stimulerande sätt går att hantera sin vikt och få ett hälsosamt liv.

Erbjudandet

Miun Holding AB erbjuder här en exklusiv licens för viktminskning genom fysisk aktivitet och förbättrade matvanor. Metoden har sin grund i fysisk aktivitet i samverkan med rätt näringsintag. Det handlar om att vandra i nio timmar per dag med en utvald diet, utbildning och en plan för framtida förnuftigt beteende när det gäller kost och rörelse.

Huvudsaklig nytta

En kickstart för viktminskning och sunda matvanor. Resultatet av denna viktminskningsmetod är att de medverkande tappar mycket vikt under kort tid samtidigt som det blir en förbättring av blodtryck och blodfett. Medverkande får även rekommendationer om hur vi bör leva.

Användningsområde

Denna metod vänder sig till överviktiga män och kategoriseras som friskvård och hälsa. Den riktar in sig mot en målgrupp som vill göra en livsstilsförändring och till individer som är villiga att göra något nytt, utmanande som bidrar till ett hälsosamt och välbefinnande levnadssätt.
Friskvård, Hälsa, Mittuniversitetet, NationelltVintersportcentrum, NVC, Östersundsstudien, viktminskning