Licens
Vård & Omsorg

PER-modellen®

En varumärkesskyddad modell för att anhörigstöd vid demenssjukdom, som sparar resurser och höjer kvaliteten. Framtagen av Pär Hägglund, Enhetschef Härnösands kommun och Annika Kjällman Alm, Forskare vid Mittuniversitetet i samverkan.

Erbjudandet

Vi erbjuder kommuner en modell för sitt Anhörigstöd som ger evidensbaserat god kvalitet, som också sparar resurser för demensboenden. Kommunen, som har en lagstadgad skyldighet att ge anhöriga stöd när en närstående får diagnosen demens eller Alzheimers får en beprövad och beforskad modell som visat mycket goda resultat. Denna modell erbjuds utan licenskostnad, en s.k. Easy Access licens, vilket är en gratislicens får Mittuniversitetet för organisationer och företag som vill använda ny kunskap.

Huvudsaklig nytta

Det har visat sig att modellen höjer livskvaliteten för både den sjuke och dess anhöriga. Dessutom fördröjs sjukdomsförloppet så att behovet av ett demensboende skjuts på framtiden helt eller delvis. Forskning har visat att de som berörts av stödmodellen uppger sig ha en genomgående högre livskvalitet i form av större känsla av sammanhang med en meningsfull, hanterbar och begriplig vardag.

Användningsområde

Inom kommunalt anhörigstöd vid demenssjukdom. Stöd till nära anhöriga inkl. den sjukes vuxna barn.
Alzheimers, Anhörigvård, Demens, Mittuniversitetet, PER-modellen