Licens
Arbetsledning

PoP- Effektiv verksamhetsutveckling med rätt fokus & reflektion

ProcessOrientering i Praktiken (PoP) fokuserar på utmaningen med verksamhetsutveckling inom organisationer. Verksamhetsutveckling tar tid och förbrukar resurser, framförallt i form av ledningens planering, koordinering och medarbetarnas engagemang. Möjligheter med att använda metoder för verksamhetsutveckling beskrivs ofta av yrkesverksamma med orden standardisering, kunskapssäkring och tidsbesparing, men hur får vi till det i praktiken? Insatser behövs på flera områden däribland:

  • kommunikation och koordinering av det processarbete som pågår inom en rad initiativ
  • enhetliga arbetssätt inom och mellan organisatoriska gränser
  • tillgång till validerad kompetens och aktuell kunskap

PoP som plattform utgår från att en gemensam kunskapsutveckling med inslag av både teoretiska grunder, resultat i forskning och praktisk tillämpning. Ett hållbart sätt att arbeta med fokus och reflektion för en effektiv processorienterad verksamhetsutveckling.

Erbjudandet

Som medlem i PoP-nätverket kan bland annat resurser för behovsstyrd kunskapsutveckling säkras, oberoende av tid och plats, samt ge möjlighet till kontinuitet i ett kunskapsbygge i den egna organisationen som är person-/chef- och leverantörsoberoende. Ett nätverk för samproduktion av metoder med processorientering i praktiken som fokus, både traditionellt och digitaliserat.

Huvudsaklig nytta

PoP-nätverket
  • direktkopplar senaste forskning om processorientering i praktiken med tillämpning i offentliga och privata organisationer med hjälp av en nätverksbaserad plattform
  • ger access till omvärldsbevakning, benchmarking, lärande inom området samt kontakt med studenter/framtida medarbetare med praktisk erfarenhet samt relevant och tillämpbar kunskap i området
PoP modell och metoder för processledning    bidrar till förmåga att:
  • fastställa förutsättningar för processorienterad verksamhetsutveckling
  • definiera processer
  • etablera processer
  • förbättra och förvalta processer
  • underlätta ledning och styrning utifrån processer
Metoderna som används uppdateras kontinuerligt utifrån aktuell forskning och erfarenheter från praktisk användning.

Användningsområde

Offentliga och privata organisationer som vill börja eller redan arbetar med processorienterad verksamhetsutveckling
Karlstads universitet, process, processorientering, verksamhetsutveckling