Licens
Transport & Logistik

RefleX Vision System – Inbyggt säkerhetssystem för upptäckt av människor vid arbetsplatser med tunga fordon

RefleX är det nya inbyggda visionssystemet för detektering av mänskliga arbetstagare från tunga mobila maskiner på industriella arbetsplatser. Med hjälp av en ny och patenterad princip upptäcker och lokaliserar RefleX arbetare med hjälp av de reflekterande markörerna som är fästa på arbetsplagg. De ger föraren av fordon värdefull information för säker körning och olycksförebyggande åtgärder, särskilt under svåra ljusförhållanden. RefleX Vision System är utvecklat av forskare vid Örebro universitet.

Läs mer här

Erbjudandet

RefleX Vision System söker nu partners, finansiering och kunder. RefleX Vision System är patenterat

Huvudsaklig nytta

• Förebyggande av olyckor • Ökad trygghet för arbetare

Användningsområde

Detta system är användbart på alla typer av arbetsmaskiner (truckar, hjullastare, grävmaskiner, dumprar o.s.v.) där det finns någon risk att människor och maskin kan befinna sig inom samma område. Kan med fördel användas inom gruvindustri. Det finns även andra områden där systemet kan placeras stationärt, t.ex. för att se att personer inte befinner sig under hängande laster etc.
Örebro, Örebro universitet, Säkerhet