Licens
Arbetsledning

SMADIT (Samverkan mot Alkohol och Droger i Trafiken)

SMADIT är en arbetsmetod mot narkotika, dopning, missbruk/beroendeproblematik och kriminalitet i samverkan mellanpolis, landsting, kommun och kriminalvårdens frivård. Arbetsmetodens huvudsyfte är att individer misstänkta för rattfylla, drograttfylla, ringa narkotikabrott så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska få möjlighet att komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård. I Örebro startades 2006 ett samarbete mellan polisen, länsstyrelsen, landstingets beroendecentrum, socialtjänsten, kriminalvårdens frivård och Trafikverket.  Samarbetets syfte var och är att snabbt och effektivt kunna erbjuda individer misstänktaför alkoholrattfylleri och drograttfylleri samtal med beroendevården och motivera till fortsatt behandling. Dettaarbetssätt utvecklades till Örebros version av SMADIT (Samverkan mot Alkohol och Droger i Trafiken). SMADIT bestod av ett samarbete mellan polis och socialtjänst med syftet att snarast erbjuda professionell hjälp till individer misstänkta för alkoholrattfylleri och drograttfylleri.  SMADIT-nätverket i Örebro inledde ett samarbete med kriminologiämnet vid Örebro universitet. Detta resulterade i att mantillsammans ansökte om och beviljades medel från Brottsförebyggande rådet (BRÅ)för att utveckla och författa en handbok i arbetssättet.
Handboken laddas ned här

Erbjudandet

Samarbetet och samverkan mellan Örebro universitet och de organisationer som ingår i SMADIT-nätverket har lett fram till en handbok som tydligt beskriver arbetssättet inom SMADIT. Handboken laddas ned ovan!  

Huvudsaklig nytta

• Förebyggande återfall • Strukturerat arbetssätt • Ökad kvalité

Användningsområde

SMADIT är en arbetsmetod mot narkotika, dopning, missbruk/beroendeproblematik och kriminalitet i samverkan mellan polis, landsting, kommun och kriminalvårdens frivård. Handboken kan användas av poliser som ännu inte har kännedom av SMADIT, vid utbildning av nya polisaspiranter och av andra yrkesgrupper som ska arbeta utifrån SMADIT.
narkotika, Örebro, Örebro universitet