Nyhet
10 januari, 2017 - Uncategorized

130 doktorander har examinerats genom Fyrklöverns innovationskurs

Den 1 december hölls höstterminens kursavslutning i Att nyttiggöra forskning och vetenskap, då 23 doktorander från Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, och Örebro universitet pitchade sin forskning på fyra minuter. Därmed har totalt 130 doktorander gått igenom Fyrklöversamarbetets kurs som under sex år rustat doktorander för rollen som forskare.
Den 1 december hölls höstterminens kursavslutning i Att nyttiggöra forskning och vetenskap, då 23 doktorander från Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, och Örebro universitet pitchade sin forskning på fyra minuter. Därmed har totalt 130 doktorander gått igenom Fyrklöversamarbetets kurs som under sex år rustat doktorander för rollen som forskare.

– Målet är att forskningen ska nyttiggöras till samhället och inte enbart stanna i akademin, säger Fredrik Östlin, innovationsrådgivare på Grants and Innovation Office, vid Karlstads universitet. Samhället, näringslivet och akademin behöver bli bättre på att samarbeta om resultaten och idéerna som kommer ut ur forskningen. Kursen innehåller information som alla forskare borde ta del av, därför känns det extra roligt att vi kan hålla den inom ramen för Fyrklöversamarbetet eftersom det ger ytterligare en dimension av samarbete och erfarenhetsutbyte.

Nyttig kunskap vid implementering
Under sex dagar har doktoranderna lärt sig mer om presentationsteknik, immaterialrätt, innovation, finansieringsfrågor och lagar kopplat till nyttiggörande av forskning – kunskaper som är till nytta när forskningsresultaten ska spridas och göra skillnad. En del resultat används till att förbättra utbildning, en del ger grunden till nya forskningsidéer, en del utgör grunden för nya företag och en del blir licensierbara produkter/tjänster via exempelvis licensbanken.se.

En viktig del av kursupplägget är att deltagarna får chansen att träffa andra forskare verksamma i andra discipliner då de får nya infallsvinklar och idéer av att diskutera med forskare utanför deras eget område.

– Det som jag tycker har varit bäst är att man får tillfälle att titta på sin egen forskning och ställa sig frågan vad den fyller för funktion – att se på forskningen ur samhällets perspektiv, säger Filip Bjurlid, doktorand i analytisk kemi vid Örebro universitet och en av deltagarna i årets kurs.

Farzaneh Karegar, doktorand i datavetenskap vid Karlstads universitet är även hon nöjd med kursen.

– Jag har fått mer kunskap men också ett större nätverk med andra doktorander. Jag var osäker på om jag skulle gå kursen eftersom jag hört att den tog mycket tid, men idag är jag glad att jag gjorde det. Jag har lärt mig mycket om hur jag ska presentera mitt arbete, och det tror jag att jag kommer att ha stor nytta av framöver, säger hon.

Mer information
Att nyttiggöra forskning och vetenskap är en kurs på 4,5 hp som anordnas i samarbete mellan Karlstads universitet, Örebro universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Nästa kurstillfälle är hösten 2017.

För mer information kontakta Fredrik Östlin, innovationsrådgivare, på 070-180 70 15, fredrik.ostlin@kau.se,