Nyhet
22 maj, 2019 - Karlstads universitet

Karlstads Universitet vann dubbla Skapa-pris i länsfinalen

Flinkit med grundarna Albin Tyllgren och Andreas Carlsson, båda studenter på Karlstads Universitet vann nyligen Skapas länsfinal i Värmland. Flinkit erbjuder digital handuppräckning och hjälp med läxläsning via en app. Användarna ska på några sekunder få den hjälp hen behöver av kvalificerade läxhjälpare. www.flinkit.se  De får 15 000 kronor från Almi och 10 000 kronor från Agne Johanssons Minnesfond respektive SKAPA stiftelsen.

Motiveringen till priset:

”Det regionala priset SKAPA-Talang unga innovatörer tilldelas ett ungt bolag med mål att hjälpa många. Genom digitalisering i kombination med en intressant affärsmodell, får elever ett kvalitetssäkrat stöd vart de än befinner sig. Tjänsten har nyligen lanserats och kommer sannolikt att ge god hjälp till många framöver. Bra jobbat av ett drivet gäng med ett viktigt ämne; att underlätta studierna för tusentals elever. Räck upp handen, i klassrummet eller någon annanstans”

 

Karlstads universitet har stöttat Flinkit under deras utveckling via Innovationskontoret Fyrklöverns verksamhet, som på Karlstads universitet utförs via Grants and Innovation Office. Den nationella Skapa-finalen avgörs i Stockholm i november.

Roligt också att nämna är att även hederspristagaren och forskaren Kotaiba Aal och hans Parkirio har sitt ursprung i Karlstads universitet.