Nyhet
11 september, 2019 - Linnéuniversitetet

Marias metod för kvalitetsmätning gick hem hos Vinnova

Doktoranden Maria Ulan har utvecklat en metod för att mäta kvalitet i beslut som bygger på komplexa datamängder. Under en doktorandkurs pitchade hon sin metod för en jury på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Juryn gav tummen upp, och ville dessutom testa verktyget i sin egen verksamhet.

– Det kom som en överraskning när en i juryn på Vinnova sa att de själva ville använda min metod. Det hade jag inte räknat med, säger Maria Ulan, doktorand i data- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet.

Doktorandkurs med pitch
Maria var en av deltagarna i doktorandkursen ”Att nyttiggöra forskning och vetenskap”, som handlar om hur forskning kan komma till nytta för samhället. Kursen tar bl a upp idéutveckling, ’forskningsimpact’, juridik kring avtal och hur man kommunicerar sin idé. Som avslutning pitchar deltagarna sin idé hos Vinnova.

– Tanken med pitchen är att doktoranderna ska få bra återkoppling från en finansiär som förstår impact och nyttogörande, säger Mathias Gaunitz, innovationsrådgivare på Linnéuniversitetet.

Multicriteria Decision-Making
Marias forskar om programvarukvalitet. Mer specifikt studerar hon ”Multicriteria Decision-Making”, beslutsfattande som innefattar många faktorer eller kriterier att ta hänsyn till. Ett vardagligt exempel kan vara att du vill köpa ett hus och väljer mellan olika alternativ. Det som skiljer alternativen åt är faktorer som pris, yta, antal rum, närhet till butiker och skola, osv. Antalet faktorer kan vara väldigt många.

Maria har tagit fram en statistisk metod som samlar ihop alla faktorer i en enda beräkning, som resulterar i en rankning av alternativen, dvs alla alternativ får en siffra. På så sätt kan man mäta kvaliteten i alternativen och i sitt beslut.

– Den här metoden är bra för att kunna reducera antalet faktorer inom ett område, och sen fatta bra beslut. Och även för att tolka sina resultat, säger Maria.

Vinnova nappade
– När Maria pitchade tänkte jag ’det där skulle vi kunna använda internt’. Vi tar många beslut om ansökningar som ska beviljas eller inte. Detta kunde bli ett sätt att se om vår bedömning håller tillräckligt hög kvalitet, säger Jan Sandred, handläggare på Vinnova.

Vinnova kom överens med Maria om att testa hennes metod i deras utlysning Innovativa Startups, där små nystartade företag kan ansöka om finansiering. I varje omgång inkommer det cirka 600 ansökningar som ska bedömas och betygsättas efter olika kriterier, t ex potential och genomförbarhet.

– Alla som söker ska så klart behandlas på samma sätt. Men du kan ha otur att hamna hos en bedömare som värderar betyget 5 mycket högre än betyget 4, då åker du ner i rankningen. Eller att en bedömare sätter genrellt väldigt låga betyg. Detta fångar Marias verktyg upp, och kan kalibrera betygen, säger Jan Sandred.

Stor potential
Maria fick hela datamängden från betygsbedömningen av Jan, och testade den i sitt verktyg. Och resultatet visade att: Vinnovas bedömning var rättvis.

– Nu har vi det svart på vitt; vår bedömning håller. Den här idén har stor potential, t ex för alla som har stora datamängder, där man misstänker att det finns omedvetna variationer. Då är en sån här metod bra för att kvalitetsgranska, säger Jan Sandred.

Marias samarbete med Vinnova har också resulterat i en forskningsrapport. Framöver ser Maria fler användningsområden för sin metod, t ex inom sportstatistik eller mätning av vinkvalitet.

– Ofta när jag pratar med folk från näringslivet säger de att min forskning är för komplicerad. Men så var det inte här! Vinnova såg en direkt användning. Det kändes jättekul, säger Maria.

————-

Doktorandkursen ”Att nyttiggöra forskning och vetenskap” tillhör Innovationskontoret Fyrklövern, och ges till doktorander från fyra lärosäten; Linnéuniversitetet, Karlstad universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet.

(Denna nyhet publiceras LNU´s hemsida på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2019/marias-metod-for-kvalitetsmatning-gick-hem-hos-vinnova/ )

Linnéuniversitetet