Nyhet
16 april, 2021 - Karlstads universitet

Tillsammans skapar vi förändring- och gör världen bättre

Det du ser här är den inledande texten till Innovationskontoret Fyrklöverns Impact Stories.

 

Stories, alltså berättelser, är lätt att förstå. Men det är lite svårare att rakt av översätta ordet impact. Det engelska uttrycket är brett och kan betyda allt från inverkan och påverkan, till sammanstötning eller nedslag. Det kan också syfta på kraft och styrka. Så vad menar vi egentligen med impact? Förklaringen ligger i vår roll som innovationskontor.

 

2008 inrättade regeringen de åtta första innovationskontoren i landet med uppgiften att öka nyttiggörandet av lärosätenas forskningsresultat och kompetens. I dag finns sammanlagt 13 kontor och vi är ett av dem.

Innovationskontoret Fyrklövern består av Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet

 

REGERINGENS DEFINITION AV begreppet innovation är ”nya eller bättre lösningar som skapar värde för samhälle, företag och individer” och det är där vi börjar närma oss innebörden av impact.

 

Som innovationskontor är vår roll att hjälpa forskare, lärare och studenter att ta sin kompetens och sina forskningsresultat från idé till effekt.

 

Målet är att göra samhället – och världen, om vi ska tänka stort – lite bättre.

 

Att skapa värde kan göras på en mängd olika sätt. Kommersialisering är bara en typ av impact. I många fall kan det handla om betydligt mer lågmälda – men inte desto mindre viktiga – värden, som att hitta nya sätt att stötta föräldrar i sin föräldraroll, miljövänligare sätt att rena vatten eller att hjälpa anhöriga inom demensvården.

 

I IMPACT STORIES 2021 kommer du att få möta ett spektrum av värdeskapande. Från Bioshare som producerar flygbränsle av skogsmaterial, Spixia som utvecklar världens första vaccin mot klamydia och 2D fab som erbjuder storskalig produktion av materialet grafen – till Sadima som skapat en e-hälsotjänst i mobilen och Healthgoing som matchar matrecept med träningstips. Och mycket, mycket annat.

 

Högt och lågt, som synes, men med en gemensam nämnare: idéerna härstammar från akademin och har potential att påverka samhället i en positiv riktning.

 

IMPACT STORIES ÄR Innovationskontoret Fyrklöverns berättelser om hur kunskap och forskning från våra lärosäten skapar värde – och gör världen bättre.

 

Hela Impact stories 2021 finner du här.

Impact, Karlstad universitet