Nyhet
27 mars, 2015 - Uncategorized

Södermanmodellen visar vägen

Södermanmodellen är en vårdmetod utvecklad av forskare som nu börjar få fäste i den svenska äldreomsorgen. Samtidigt visar den vägen för andra innovationer som annars skulle ha svårt att hitta ut på marknaden, och den vägen är licensiering.

Södermanmodellen är en vårdmetod utvecklad av forskare som nu börjar få fäste i den svenska äldreomsorgen. Samtidigt visar den vägen för andra innovationer som annars skulle ha svårt att hitta ut på marknaden, och den vägen är licensiering.

Södermanmodellen är utformad för att göra en person i behov av äldrevård mer delaktig i sin vård och kan leva det liv som han eller honvill leva. Genom att planera och omfördela arbetsuppgifterna frigörs tid för personalen att umgås med och tillföra det lilla extra åt de boende på service- och vårdboenden. Det i sin tur leder till nöjdare boende och i sin tur nöjdare närstående.

Det här är ett nytt arbetssätt inom vården som har förändrat livet på ett antal vårdboenden i Sverige. Det är framtaget av Monica Söderman,adjunkt i omvårdnad vid Karlstads universitet och hennes syster Doris Söderman,medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Uddevalla kommun.

Behagligare miljö för alla
Bergs kommun är den senaste i raden av som satsat på Södermanmodellen.

– Det finns många fördelar med den här modellen, säger Eva-KarinÅkerberg, enhetschef på vårdboendet Tallgläntan. Först och främst är det bättre för våra gäster. De får bättre livskvalitet, mer delaktighet och inflytande och känner sig tryggare. Det innebär också mindre stress och en bättre arbetsmiljö för personalen, vilket resulterar i mindre sjukfrånvaro. Vi får en behagligare miljö att leva och arbeta i, helt enkelt.

Södermanmodellen har tagit klivet ut på en bredare marknad tack vare möjligheten att licensiera forskningsresultat. InnovationskontoretFyrklövern har för det ändamålet skapat licensbanken.se, en plats där organisationer och företag hittar de senaste innovationerna från fyra svenska universitet – Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet.

– Utan stödet vi har fått skulle det här aldrig ha blivit vad det är idag, säger Doris Söderman. Det hade blivit en bok och ett antal föreläsningar, men vi hade aldrig kunnat sprida den här vårdmodellen på samma sätt. Vi vet idag att den fungerar, det är ett bra arbetssätt, men själva hade vi aldrig kunnat ta det så här långt.

Licensiering av innovationer
Licensbanken.se startades 2014 av InnovationskontoretFyrklövern, ett samarbete mellan de fyra nämnda universiteten. Webbplatsenfungerar som en länk mellan akademin och samhället, och är ett stöd förforskare som inte vill starta och driva egna företag. Här presenteraslicensierbara forskningsresultat från de fyra universiteten – nya innovationer som är redo att sättas i produktion eller implementeras.