Nyhet
14 maj, 2016 - Uncategorized

SMADIT- bra samverkansprojekt som lyfts för Vinnova

SMADIT  – Samverkan mot Alkohol och Droger i Trafikenär ett samverkansprojekt som startade 2006 mellanpolisen, länsstyrelsen, landstingets beroendecentrum, socialtjänsten, kriminalvårdens frivård och Trafikverket i Örebro.


SMADIT  – Samverkanmot Alkohol och Droger i Trafiken är ett samverkansprojekt som startade 2006 mellan polisen, länsstyrelsen, landstingets beroendecentrum, socialtjänsten, kriminalvårdensfrivård och Trafikverket i Örebro. SMADIT-nätverket började samarbeta med kriminologi-ämnet vid Örebro universitet och detta resulterade i en handbok. Samarbetet lyfts i en rapport till Vinnova som ett gott exempel på ett samverkansprojekt. Licensbanken vill uppmärksamma detta samarbete och denhandbok som SMADIT arbetet resulterade och därför marknadsför nu Licensbanken SMADIT handboken.

För mer info och för att ladda ner handboken klicka här

 

http://bra.se/download/18.779f51ff14b839896441249/1426857142942/150319_SMADIT_handboken.pdf